зрение

vi

зрение

Свържете света с качествени продукти и услуги.

mi

Мисия

Създайте стойност за клиентите: платформата Builda за служители; допринасяйте за обществото.

va

Стойности

Дух на колективност

честен

Напред с времето

Хората ориентирани